آبشار زیبای روستای گوهر

ورق بزنید

لطفا کلیک کنید☝️☝️☝️👈👈برای رفتن به این آبشار زیبا ،در سمت خروجی روستا به سمت روبستای کمرکوه،،از یک مسیر فرعی وارد مسیری که آب مشخص هست میشوید و درانتهای این رودخانه زیبا که کورپی گفته میشود به آبشار میرسید.یکی از بکرترین آبشارهای طارم میباشد که زیاد شناخته نشده.اما ارزش رفتن ودیدن را دارد.👌👌

عکس های زیبا خودرا درسایت روستای گوهر ماندگارکنید

Norouzi_1104

/ 0 نظر / 2265 بازدید